Dennis Voerman

Dennis Voerman: groenteboer

Dennis is een gedreven persoonlijkheid. In Haaksbergen bouwt hij gestaag aan zijn imperium op het gebied van kwaliteitsversproducten voor horeca en groothandel. Na aanvankelijk onder de vlag van Freshweb te hebben geopereerd, draait hij thans onder eigen naam: VersVoorHoreca.nl. Dennis is tevens bedenker en, via de Zuivelhoeve, producent van het succesvolle Heksenkaas®.

Dennis heeft de hulp van notaris Roel Wiechers ingeroepen bij het omzetten van zijn 1-manszaak in een BV-structuur. Via door Roel opgestelde Levenstestamenten is de continuïteit van de bedrijfsvoering van Dennis gewaarborgd.

Dennis is voorts één van de eerste en enthousiaste gebruikers van het door notaris Wiechers ontwikkelde innovatieve digitale concept Notariskluis©.

www.versvoorhoreca.nl