Patent, octrooi

De meest uitgebreide en volledige bescherming bereikt u door een patent of een octrooirecht aan te vragen. Het aanvragen van een patent of octooi kan echter (veel) tijd en geld kosten. Daar komt bij dat u uw idee of uitvinding zo volledig mogelijk moet beschrijven. Deze beschrijving wordt openbaar.

Akte van Depot

Door uw idee of uitvinding in bewaring te geven bij uw notaris kunt u indien nodig bewijzen dat u eerder was dan een ander. Deponeert u op dag 1 uw idee bij de notaris en stelt de producent op dag 2 dat hij "eigenaar" is van dit idee, dan kunt u bewijzen dat u eerder was.

In de akte van depot wordt verklaard wat u hebt aangeleverd aan de notaris, op welke dag en zo nodig op welk tijdstip. Wat u hebt aangeboden wordt vastgehecht aan de akte van depot.

Omdat een akte van depot niet openbaar wordt, hoeft u niet bang te zijn voor kopieerlustige Chinezen. Ook kunt u snel en relatief goedkoop uw idee, uitvinding vastleggen en daarmee uw bewijspositie verbeteren ten opzichte van iedereen die later beweert dat uw idee zijn idee is.

De volledige bescherming van het patent of octrooi kan dan indien gewenst in een later stadium worden aangevraagd.

Vraag advies

Notaris Wiechers kan u adviseren omtrent en behulpzaam zijn bij het deponeren van uw idee en bij het aanvragen van een patent of octrooi.