Inleiding

Bij de start van uw bedrijf is het van belang de bij uw bedrijf en uw situatie passende vorm te kiezen. Welke ondernemingsvorm bij u past hangt af van het soort onderneming dat u wil beginnen en van uw persoonlijke situatie.

Eenmanszaak of besloten vennootschap?

De keuze voor een eenmanszaak of een besloten vennootschap (Bv) hangt af van een aantal factoren. Deze kunnen van juridische of fiscale aard zijn. Eén van de juridische voordelen van een Bv is dat de aandeelhouder/bestuurder in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de Bv boven het bedrag van zijn aandelenkapitaal (klik hier voor nadere informatie over aansprakelijkheden bij een Bv). Of het fiscaal gunstig is om een bv op te richten, hangt onder meer af van de omvang van de verwachte omzet van uw bedrijf en de fiscale regelingen.

Eenmanszaak

Indien u start als eenmanszaak lopen uw privévermogen en uw ondernemingsvermogen juridisch door elkaar. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan raakt dat dus ook uw privévermogen. Toch is de keuze om als eenmanszaak te beginnen niet altijd een slechte: als u weinig tot geen risico loopt valt het beginnen als eenmanszaak te overwegen, zeker als dit fiscaal voordelen met zich meebrengt. U kunt dan later altijd nog de eenmanszaak omzetten in een andere vorm, bijvoorbeeld een bv.

Besloten vennootschap (Bv)

Het oprichten van een besloten vennootschap vindt plaats met een notariële akte. Een kapitaal van 1 euro is voor de oprichting voldoende. Een wat groter startkapitaal is overigens aan te raden, maar hoeft niet op de aan u uit te geven aandelen in de bv te worden gestort. De oprichtingsakte van de bv bevat de statuten, de spelregels van uw bv. (Klik hier voor nadere informatie over het oprichten van een besloten vennootschap).

Partner beschermen tegen ondernemersrisico's

Bent u getrouwd of woont u samen? Laat u dan informeren hoe uw partner te beschermen tegen de risico's die u als ondernemer loopt. Lees hiervoor ook de informatie opgenomen op de onderdelen “Samenwonen” en “Trouwen” op deze site.