Het vervelende is dat de Belastingdienst tijdens deze afkoelingsperiode wel bodembeslag kan leggen. Alle zaken die zich op de bodem van de failliet bevinden, ook uw zaken, vallen onder dit beslag. U loopt aldus het risico dat de belastingdienst uw goederen verkoopt om uit de opbrengst de schuld van de failliet aan de belastingdienst te voldoen.

Wat kunt u wel doen?

Om dit te voorkomen moet u voordat bodembeslag is gelegd door de belastingdienst de goederen opeisen per deurwaardersexploot. Alleen als u dit heeft gedaan vallen de goederen niet onder een later gelegd bodembeslag en is uw eigendom dus veiliggesteld.

Ook indien al wel bodembeslag is gelegd kunt u in actie komen. Door aan te tonen dat sprake is van reële eigendom kunt u opheffing van het beslag vorderen en de goederen veiligstellen.

Volgens de belastingdienst is geen sprake van reële eigendom indien:

  • de goederen wel uw eigendom zijn, maar door u ter beschikking zijn gesteld aan de failliet met daarbij een afnameverplichting (denk aan het ter beschikking stellen van een tapkraan met de verplichting om het bier bij u af te nemen);
  • sprake is van ‘bedrijfsinmenging’ waarbij u zaken aan de failliet ter beschikking stelt, maar de de failliet op grond van afspraken met u in feite de vrije beschikkingsmacht en de beslissingsbevoegdheid over zijn bedrijf kwijtgeraakt aan u.

Conclusie

Haal zo snel mogelijk uw goederen op. Is een afkoelingsperiode afgekondigd eis dan uw goederen bij de curator op. Heeft de fiscus inmiddels bodembeslag gelegd beroep u dan op uw reële eigendom. Niets doen is geen optie: u loopt het risico uw goederen kwijt te zijn en te blijven zitten met een vordering die nooit meer betaald zal worden.