Inleiding

Een scala aan ontwikkelingen kan leiden tot de wens om uw onderneming te fuseren. Denk hierbij aan de wens tot het aangaan of juist verbreken van een samenwerking, aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Ook kostenbesparing is vaak een legitieme reden om uw niet meer in gebruik zijnde, overbodige Bv te laten fuseren met een van uw andere Bv's.

Fusie algemeen

Een fusie is de samenvoeging van twee of meer ondernemingen en/of rechtspersonen. Er zijn drie vormen van fusie:

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie is er sprake van een samengaan van ondernemingen. Hier worden de bedrijfsmiddelen van de ene onderneming door een activa/passiva-transactie overgenomen door de ontvangende onderneming. De activa en passiva moeten elk afzonderlijk worden overgedragen op de wettelijk voorgeschreven wijze. Deze vorm van fusie heeft als voordeel dat per bezitting en per schuld duidelijk is wat wordt overgedragen. Nadeel is dat per bezitting/schuld een overdracht moet plaatsvinden, hetgeen vrij omslachtig kan zijn.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie koopt de ene vennootschap de aandelen van de andere vennootschap, waarbij aandelen van de ene vennootschap in ruil worden gegeven aan de aandeelhouders van de andere vennootschap.

Juridische fusie

Bij een juridische fusie wordt het vermogen van twee of meer rechtspersonen door een notariële akte van fusie samengevoegd tot één vermogen. Er is sprake van één of meer verdwijnende rechtspersonen en één verkrijgende rechtspersoon.

Belangrijk is dat de rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon blijven bestaan en van rechtswege geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon.

Tot slot

Fusie is complex en wordt omgeven met de nodige vormvoorschriften, met name om schuldeisers te beschermen. Fusie vereist nauw overleg tussen uw notaris en uw accountant en fiscalist.

Gerelateerde kennispagina's:

=

Gerelateerde nieuwsberichten:

=

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers