Wie voert de gesprekken met de artsen? In een medische behandelingsvolmacht kunt u ook een aantal verklaringen vastleggen ten aanzien van uw wensen voor uw levenseinde, zoals een niet-behandelverklaring (medische) behandelingen die u niet wilt ondergaan) en een eventueel euthanasieverzoek (in de zin van een voortijdige levensbeëindiging bij bijvoorbeeld ondraaglijk lijden). U kunt in het levenstestament natuurlijk ook bepalen dat u juist wel wilt worden behandeld. U geeft dan een behandelgebodsverklaring, waarin u verklaart dat u levensverlengende maatregelen wilt waardoor u zo lang mogelijk in leven blijft.

Het is verstandig dat u deze verklaringen schriftelijk vastlegt in een levenstestament, waardoor vast staat dat u helder en wilsbekwaam was op het moment dat u uw levenstestament heeft ondertekend. Daardoor staat voor artsen en anderen vast dat u op het moment waarop u de instructies gaf de gevolgen van uw beslissingen goed kon overzien.