Wat is de Notariskluis©?

Notariskluis is een digitale kluis waar u alle belangrijke digitale informatie veilig in kunt opslaan. U kunt eenvoudig en snel alles terugzoeken. Notariskantoor Wiechers bewaart een digitale reservesleutel van uw Notariskluis. Hiermee kan Notariskantoor Wiechers na uw overlijden of tijdens leven bij ziekte uw kluis vrijgeven aan een door u aangewezen persoon.

Hoe werkt het?

Notariskantoor Wiechers maakt voor u een Notariskluis aan. U krijgt een gebruikersnaam en een wachtwoord dat u zelf kunt wijzigen. Er wordt desgewenst een Levenstestament opgesteld waarin u aangeeft wie bij leven in welke gevallen toegang krijgt als uw gevolmachtigde. Bij testament kunt u een executeur aanwijzen die uw zaken afhandelt na uw overlijden.

Onderstaande screenshots geven een indruk van de werking en de mogelijkheden van de Notariskluis.

Waarom de Notariskluis©?

De Notariskluis is bedoeld om relevante informatie en documenten op te slaan zodat die allemaal op één centrale plek terug te vinden zijn. Hiermee wordt overzicht geschapen. De module is naar eigen inzicht in te richten. Ingeval van ziekte of overlijden heeft de door u aangewezen gevolmachtigde of executeur altijd toegang tot deze informatie en documenten. U zorgt er op deze wijze voor dat uw onderneming kan blijven doordraaien, ook als u (even) geen leiding meer kunt geven.

Communicatie

U kunt via Notariskluis documenten uitwisselen met Notariskantoor Wiechers of andere door u aangewezen personen, zoals uw accountant. De door Notariskantoor Wiechers in uw Notariskluis geplaatste digitale kopieën van bijvoorbeeld uw oprichtingsakte, aandeelhoudersregister of testament kunt u op deze wijze eenvoudig delen met anderen.

Notariskluis© aanvragen?

Notariskantoor Wiechers kan voor u uw eigen Notariskluis aanmaken. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.