Met het ondernemerstestament wordt een passende testamentaire bedrijfsopvolging mogelijk gemaakt. Het ondernemerstestament is een testament dat een grote reikwijdte heeft. Immers, een ondernemer is vaak niet alleen ondernemer, maar ook partner en ouder. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met de bedrijfsopvolging, maar ook met de verzorging van de overgebleven partner. Daarnaast zullen financiële en fiscale problemen zoveel mogelijk vermeden moeten worden.

Niets doen is geen optie

Niets doen is meestal geen optie. Uw onderneming kan dan terecht komen bij een of meer personen die niet de beoogde bedrijfsopvolger zijn. Herstel van die onwenselijke situatie vergt dan de medewerking van alle betrokkenen en kan bovendien grote fiscale schade opleveren.

Ondernemerstestament is maatwerk

“Het” ondernemerstestament bestaat niet. Steeds zal rekening moeten worden gehouden met uw persoonlijke en zakelijke omstandigheden en de geldende wettelijke regels. Omdat omstandigheden en regels nog weleens wijzigen is het bovendien raadzaam periodiek na te gaan of eenmaal opgestelde testamentaire regelingen aanpassingen behoeven.

Notaris Wiechers is als gecertificeerd “Specialist Bedrijfsopvolging” de aangewezen persoon om u hierin te begeleiden.