Ontbinding van een Besloten Vennootschap

Om een Besloten Vennootschap (Bv) te ontbinden dienen een of meer van de volgende stappen te worden genomen:

 1. Besluit tot ontbinding
  De algemene vergadering van aandeelhouders neem het besluit tot ontbinding en legt dit vast in notulen.
 2. De ontbonden Bv houdt op te bestaan indien er geen vermogen in de Bv zit
  De ontbinding van een rechtspersoon gaat vooraf aan de beëindiging. Een ontbonden rechtspersoon houdt niet direct op te bestaan, behalve als er op het moment van ontbinding geen vermogen is.
 3. Vereffening
  Indien in de Bv op het moment van ontbinding wel vermogen zit dan moeten eerst de bezittingen te gelde worden gemaal en de schulden worden betaald (vereffening). De Bv blijft voortbestaan tot dit gebeurd is.
 4. Incident
  Als de Bv is opgehouden te bestaan en er blijken achteraf nog baten te zijn, dan kan de vereffening worden heropend. In dat geval herleeft de rechtspersoon (maar blijft ontbonden) voor het afwikkelen van de vereffening. Belanghebbenden kunnen de rechtbank dan verzoeken de vereffening te heropenen.
 5. Wie is Vereffenaar?
  De bestuurders van de ontbonden vennootschap vereffenen het vermogen van de rechtspersoon. In de statuten kan staan dat ook andere personen vereffenaar zijn. Als er geen vereffenaar is, benoemt de rechtbank er een. Dit gebeurt op verzoek van een belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

Gerelateerde kennispagina's:

Gerelateerde nieuwsberichten:

=

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers