Na het inroepen van het recht van reclame bent u automatisch weer eigenaar van de geleverde en niet betaalde roerende zaken.

Recht van reclame werkt ook na faillietverklaring

Het grote voordeel van het recht van reclame is dat het zelfs na het faillissement van uw klant doorwerkt. De curator kan alleen alsnog betalen of zekerheid stellen. Het recht van reclame is sterker dan het voorrecht van de Belastingdienst. Ook de financier van uw klant, die in het kader van de financiering een pandrecht heeft bedongen op de van u gekochte zaken, vist achter het net: uw recht van reclame gaat voor de rechten van de pandhouder.

Maar snel handelen is vereist!

Voor een succesvol beroep op het recht van reclame bestaat een aantal eisen. Een beroep op het recht van reclame kan alleen schriftelijk plaats vinden. De goederen mogen niet al doorgeleverd zijn aan een derde. Ook moeten de goederen nog in de staat verkeren waarin ze zijn afgeleverd. De goederen mogen dus niet verwerkt zijn in een ander product. Voorts vervalt het recht van reclame 6 weken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, of als de koper de verkochte zaken meer dan 60 dagen in zijn bezit heeft. Wachten en hopen dat uw klant alsnog betaald is dus geen optie!

Conclusie recht van reclame

Naast een geldig eigendomsvoorbehoud en naast het recht van retentie, kan een beroep op het recht van reclame u helpen bij het beperken van uw schade in geval van faillissement van uw klant. Snel en doortastend handelen is hierbij een absoluut vereiste.