Artsen, rechters, andere betrokkenen en iedere notaris kunnen hier nagaan of u een Levenstestament heeft. Bij uw notaris kunnen zij de inhoud opvragen. Uw privacy is gewaarborgd en uw Levenstestament is altijd terug te vinden.

Doordat u uw Levenstestament heeft opgemaakt in de vorm van een notariële akte staat vast dat u begrepen en gewild heeft wat u heeft vastgelegd in uw Levenstestament. Uw notaris ziet hierop toe.