Inleiding

Een scala aan ontwikkelingen kan leiden tot de wens om uw onderneming te splitsen. Denk hierbij aan de wens tot het aangaan of juist verbreken van een samenwerking, aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Of aan het verkoopklaar maken van een onderdeel van uw onderneming. Of aan het voorbereiden van de overdracht van uw bedrijf aan de volgende generatie.

Splitsing algemeen

Splitsing is het omgekeerde van fusie. Door te splitsen kunt u uw bedrijfsvermogen geheel of gedeeltelijk overhevelen naar één of meer nieuw op te richten rechtspersonen. Er zijn drie vormen van splitsing:

Zuivere splitsing

In die situatie houdt bijvoorbeeld uw rechtspersoon (Bv) op te bestaan. Het vermogen gaat over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen.

Afsplitsing

In deze situatie blijft uw rechtspersoon (Bv) bestaan en gaat een gedeelte van het vermogen over op één of meer andere rechtspersonen.

Hybride splitsing

In deze situatie gaat het gehele vermogen over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen, maar blijft de splitsende rechtspersoon (bijvoorbeeld uw Bv) bestaan.

Tot slot

Splitsing is complex en wordt omgeven met de nodige vormvoorschriften, met name om schuldeisers te beschermen. Splitsing vereisen nauw overleg tussen uw notaris en uw accountant en fiscalist.

Gerelateerde kennispagina's:

Bedrijfsopvolging

Gerelateerde nieuwsberichten:

=

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers