Stichtingen worden ook gebruikt door ondernemers, bijvoorbeeld om in het kader van een beoogde bedrijfsopvolging of werknemersparticipatie aandelen in onder te brengen tegen uitgifte van certificaten. Een dergelijke stichting wordt meestal genoemd Stichting Administratiekantoor.

Wat is een stichting?

De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.
De stichting heeft vaak een ideëel (goed) doel, maar dat hoeft niet.

Stichtingen worden ook gebruikt door ondernemers, bijvoorbeeld om in het kader van een beoogde bedrijfsopvolging of werknemersparticipatie aandelen in onder te brengen tegen uitgifte van certificaten. Een dergelijke stichting wordt meestal genoemd Stichting Administratiekantoor.

Hoe richt ik een stichting op?

U kunt een stichting uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament.

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen. In de statuten neemt de notaris in ieder geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
  • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen.

Winst, uitkeringen

Een stichting mag wel winst maken, maar de uitkering van de gemaakte winst is aan beperkingen onderworpen. Zo moeten de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het is wel toegestaan om onkosten of ter beschikking gestelde tijd te vergoeden aan oprichters of bestuurders.
Om deze reden is de stichting, net als de vereniging, normaliter geen geëigende vorm om een onderneming te starten. Uitzonderingen zijn echter denkbaar.

Welke organen/onderdelen kent een stichting?

Bestuur

De meeste stichtingen hebben slechts één orgaan: het bestuur. Het bestuur heeft de leiding, vertegenwoordigt de stichting en wijst zelf uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. 

Toezicht op het bestuur

In een aantal gevallen is toezicht op het handelen door het bestuur gewenst. Bijvoorbeeld indien met gelden van anderen (subsidies, giften) wordt gewerkt. In dat geval kan een Raad van Toezicht worden ingesteld. De leden van deze Raad dienen een onafhankelijke positie in te nemen ten opzichte van de bestuurders.

Aansprakelijkheid bestuur

Bij de beoordeling van aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting staat de volgende wettelijke regel centraal: iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen.

Advies

Of een stichting in uw situatie raadzaam is valt niet op voorhand te zeggen. Laat u tijdig en goed voorlichten. Notaris Wiechers kan u hierbij behulpzaam zijn.

Gerelateerde kennispagina's:

Stichting administratiekantoor oprichten
Aandelen certificeren

Besloten vennootschap in oprichting

Gerelateerde nieuwsberichten:

=

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers