U kunt volmacht geven aan één of meerdere personen en u bepaalt zelf aan wie u een volmacht geeft en waarvoor het afgeven van een algemene volmacht betekent vertrouwen. Vertrouwen dat de gevolmachtigde geen misbruik zal maken van de bevoegdheden die u hebt gegeven en dat diegene uw zaken in uw belang zal behartigen. Door het geven van een volmacht verliest u overigens zelf niet het recht om de handeling(en) waarvoor u volmacht heeft gegeven te verrichten. De gevolmachtigde kan eventueel direct na het verlenen van een volmacht handelen. U kunt echter ook een volmacht "klaar hebben liggen" voor als er iets met u gebeurt, waardoor u niet zelf kunt handelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een volmacht in te laten gaan op het moment dat een arts verklaart dat u niet meer in staat bent om zelf te handelen. Ook kunt u een toezichthouder aanstellen, die namens u de gemachtigde in ‘de gaten houdt’ als u dit zelf niet meer kunt. Kortom u kunt allerlei controles inbouwen ter voorkoming van misbruik.