Inleiding

Het kapitaal van een besloten vennootschap (Bv) bestaat uit 1 of meer aandelen. Van deze aandelen bestaan geen waardepapieren, er is geen sprake van aandelen aan toonder. De aandelen zijn op naam gesteld en staan geregistreerd in het aandeelhoudersregister.

Hoe wordt u aandeelhouder?

U wordt eigenaar van aandelen doordat de aandelen bij de oprichting van een Bv of bij latere uitgifte bij u worden geplaatst. U kunt ook aandeelhouder worden doordat de aandelen later aan u worden overgedragen.

Aandeelhoudersregister

In het aandeelhoudersregister worden alle mutaties van aandelen en aandeelhouders bijgehouden. Het opstellen, bijhouden en bewaren van het register is een verantwoordelijkheid die berust bij het bestuur van de vennootschap. Dit verklaart mede dat het register nogal eens niet goed is bijgehouden of zelfs onvindbaar is. En dat leidt tot problemen indien de aandelen moeten worden overgedragen, omdat u een deel van het bewijs van uw aandeelhouderschap mist.

Aandelen overdragen

Aandelen kunnen alleen worden overgedragen via notariële akte. Indien de verkopend aandeelhouder bestuurder van de Bv is en al zijn aandelen overdraagt, is het tevens van belang zijn aftreden als bestuurder vast te leggen. Of en in hoeverre decharge voor het gevoerde bestuur wordt verleend is een punt van aandacht.

Aandelen uitgeven

Aandelen kunnen alleen worden uitgegeven via notariële akte. Afhankelijk van de statuten hebben bestaande aandeelhouders hierbij een voorkeursrecht.

Aandelen afstempelen, inkopen intrekken

Aandelen kunnen alleen worden afgestempeld (in nominale waarde verminderd), ingekocht en ingetrokken via notariële akte. Vaak zullen eerst de statuten van de Bv moeten worden gewijzigd.

Gerelateerde kennispagina's:

Statuten van uw Bv wijzigen

Gerelateerde nieuwsberichten:

-

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers