Inleiding

Wijzigingen in uw bedrijfsvoering of wijziging in wetgeving kunnen aanleiding geven om de statuten van uw Bv te wijzigen. Wellicht wilt u gaan werken met letteraandelen of aandelen zonder stemrecht. Mogelijk dient een Raad van Commissarissen te worden toegevoegd. Ook kleinere wijzigingen als wijziging van naam of plaats van vestiging zijn mogelijk.

Mocht u willen overgaan tot wijziging dan is het raadzaam de statuten tevens aan te passen aan de nieuwe Flexbv wetgeving die in 2012 in werking is getreden. Ook is het wellicht het overwegen waard om over te gaan tot afstempeling of intrekking van aandelen, zodat u de destijds in uw Bv gestorte 18000 euro onbelast uit de Bv kunt halen. Besteed tevens aandacht aan de termijn waarbinnen u moet overgaan tot deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Besluit

Voordat de statuten van uw Bv gewijzigd kunnen worden, dient er een besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders te worden genomen waarin wordt vastgelegd dat wordt overgegaan tot de statutenwijziging.

Akte

De statuten worden aansluitend gewijzigd bij akte van statutenwijziging. Deze akte wordt door uw notaris opgesteld en ondertekend door de bevoegde bestuurders van de Bv of door degene die in het besluit van de aandeelhouders is aangewezen om in de akte namens de Bv op te treden.

KvK

De gewijzigde statuten worden gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aandeelhoudersregister

De wijziging van de statuten wordt aangetekend in het register van aandeelhouders.

Gerelateerde kennispagina's:

Besloten vennootschap (Bv) oprichten
Kapitaal verminderen

Gerelateerde nieuwsberichten:

-

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers