Inleiding

De besloten vennootschap (Bv) is een rechtspersoon en als zodanig zelfstandig drager van rechten en plichten. Een onderneming wordt vaak in de vorm van een Bv gevoerd om persoonlijke aansprakelijkheid in geval van faillissement te beperken. In beginsel is de oprichter alleen verantwoordelijk voor het bedrag van zijn inleg. Nu met de invoering van de flex Bv het minimumkapitaal is beperkt tot 1 eurocent is daarmee sprake van een in beginsel zeer beperkt risico.

Aansprakelijkheid

Op het uitgangspunt van beperkte aansprakelijkheid bestaat een aantal uitzonderingen, zoals:

  • Vermoeden van aansprakelijkheid indien Bv binnen 1 jaar na oprichting failliet gaat
  • Vermoeden van onbehoorlijk bestuur en dus aansprakelijkheid indien bijvoorbeeld de jaarstukken niet tijdig worden gedeponeerd (klik hier voor nadere informatie over deponering jaarrekening).
  • Aansprakelijkheid voor handelingen namens uw Bv in oprichting (klik hier voor nadere informatie over de besloten vennootschap in oprichting).
  • Aansprakelijkheid voor handelingen in de periode tussen de oprichting en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (zie hierna).

Een goed notaris volstaat niet met het oprichten van uw Bv maar wijst u op deze mogelijke aansprakelijkheden en begeleidt u zodanig dat risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten.

Taak notaris bij oprichting besloten vennootschap (Bv)

Inleiding

Iedere besloten vennootschap moet verplicht worden opgericht bij notariële akte. De notaris stelt hierbij de statuten, de spelregels, van uw Bv op. Sinds 2012 (Flex-Bv) bestaat er een grote mate van vrijheid bij het opstellen van deze statuten. Zo kunt u ervoor kiezen wel of geen blokkeringsregeling op te nemen. Ook de termijn waarbinnen moet worden gedeponeerd (klik hier voor nadere informatie over deponering jaarrekening) is aanpasbaar binnen bepaalde grenzen.

Aandelenkapitaal

Bij de oprichting wordt bepaald hoeveel aandelenkapitaal (een minimum van 1 eurocent volstaat!) wordt uitgegeven (geplaatst). Dit uitgegeven aandelenkapitaal moet vervolgens worden volgestort. De wetgever stelt geen eisen aan het bewijs van het daadwerkelijk volstorten van het aan u uitgegeven aandelenkapitaal. De tot 1-10-2012 verplichte bankverklaring (als in contanten werd gestort) of de accountantsverklaring (als “in natura”, door inbreng van goederen, werd gestort) zijn afgeschaft. Dit neemt niet weg dat u als bestuurder verantwoordelijk bent voor een juiste storting. Een goed notaris zal dan ook u op dit punt (blijven) begeleiden, zodat u niet later aansprakelijk blijkt mocht er met de storting iets misgegaan zijn.

Inschrijving bij Kamer van Koophandel (KvK)

Als bestuurder bent u er verantwoordelijk voor dat uw Bv na oprichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Let erop dat u geen handelingen namens de opgerichte Bv verricht voordat deze is ingeschreven. U bent en blijft dan privé verantwoordelijk voor deze handelingen. Een goed notaris wijst u hierop en begeleidt u hierbij.

Aandeelhoudersregister

Als bestuurder van uw Bv bent u verplicht een aandeelhoudersregister op te stellen en bij te houden.

Tot slot

Formeel kan een notaris volstaan met het opstellen en ondertekenen van de akte van oprichting. Controle of het kapitaal daadwerkelijk is gestort, de inschrijving bij de KvK en het samenstellen van een aandeelhoudersregister zijn zaken waarvoor u als bestuurder zelf verantwoordelijk bent. Een goed notaris echter zal deze taken voor en in samenspraak met u uitvoeren. Worden deze taken namelijk niet of niet juist uitgevoerd dan heeft u misschien een Bv voor weinig geld, maar bent u alsnog privé aansprakelijk. Of u loopt de deelnemingsvrijstelling mis of uw nieuwe Bv kan niet worden opgenomen in de fiscale eenheid. En dat was nu net niet de bedoeling van uw keuze voor de Bv als vorm waarin u uw onderneming drijft. Goedkoop blijkt dan eens te meer heel erg duurkoop!

Gerelateerde kennispagina's:

Deponering jaarrekening
Besloten vennootschap in oprichting

Gerelateerde nieuwsberichten:

9-2-2013 | Termijn deponering jaarrekening vervroegd: U bent eerder aansprakelijk!
23-12-2012 | Er komt een centraal aandeelhoudersregister!

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers