Inleiding

Het kapitaal van een besloten vennootschap (Bv) bedroeg tot 1 oktober 2012 minimaal € 18000. Volgens huidige wetgeving is een minimumkapitaal van € 0,01 al voldoende. Onder voorwaarden is het mogelijk uw kapitaal onbelast uit de Bv te halen als er maar minimaal 1 cent resteert.

Hoe vermindert u het kapitaal van uw Bv?

Het kapitaal van uw Bv wordt verminderd bij akte(n) van statutenwijziging.

Voorwaarden voor kapitaalvermindering

Uw Bv moet over voldoende reserves beschikken om tot vermindering van het kapitaal te mogen overgaan. Ook is van belang of u al dan niet pensioen in eigen beheer of stamrechten heeft. Het verminderen van het geplaatste kapitaal kan grote fiscale gevolgen hebben. Wanneer er onvoldoende pensioenkapitaal is, kan dat leiden tot een belastingheffing van maar liefst 72% over de gehele pensioenaanspraak.

Agio en kapitaalvermindering

Mogelijk heeft bij de oprichting van uw Bv of bij de uitgifte van aandelen bovenop het nominale bedrag destijds een extra bedrag gestort (agio). Als u thans ook deze agio wilt verminderen moet u deze agio eerst omzetten in (formeel) aandelenkapitaal en vervolgens overgaan tot kapitaalvermindering.

Gerelateerde kennispagina's:

Statuten van uw Bv wijzigen
Aandelen overdragen
Aandelen uitgeven
Aandelen inkopen en intrekken

Gerelateerde nieuwsberichten:

-

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers