Afwikkeling Nalatenschap

Bij het afwikkelen van een nalatenschap moeten er heel wat zaken geregeld worden. Notaris Kantoor Wiechers kan worden ingeschakeld voor het geven van advies, het optreden als contactpersoon of het opstellen van benodigde akten of aangiften. Hieronder vindt u een enkele aandachtspunten waarmee u te maken kunt krijgen bij de afhandeling van een nalatenschap.

Executeur

Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om namens de overledene en de erfgenamen de nalatenschap te behandelen. Hij voert de laatste wil van de overledene uit. Notaris Wiechers treedt vaak op als professioneel executeur. Hij wordt als vertrouwenspersoon in een testament aangewezen om de uiterste wil van de erflater correct, deskundig en professioneel uit te voeren.

Leer meer…

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officieel document dat opgesteld wordt door de notaris en waarmee aangetoond kan worden wie er bevoegd is om (namens de erfgenamen) te handelen bij een erfenis. Na een overlijden vragen diverse instanties om een verklaring van erfrecht. Het is vaak de bank die er als eerste om vraagt. De bank wil namelijk wel zeker weten dat de persoon waar ze mee te maken heeft ook wel echt bevoegd is om te handelen. Andere belanghebbenden zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Leer meer…

Aangifte erfbelasting

- pagina in ontwikkeling -

Vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.
Klik hier voor onze contactgegevens.

Nalatenschap

- pagina in ontwikkeling -

Vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.
Klik hier voor onze contactgegevens.