Belastingheffing Box 3 in strijd met Rechten van de Mens

Notaris Enschede
Eindejaarstips voor ondernemers: Tip 4
16 maart 2016
Notaris Enschede
Wie runt uw bedrijf als u onder de sneeuw ligt?
16 maart 2016
Notaris Enschede
Eindejaarstips voor ondernemers: Tip 4
16 maart 2016
Notaris Enschede
Wie runt uw bedrijf als u onder de sneeuw ligt?
16 maart 2016

Sinds 2001 heft de fiscus 30% belasting over vermogen (in box 3). De fiscus gaat er hierbij vanuit dat het rendement op vermogen altijd 4% bedraagt. De belastingplichtige betaalt aldus 30% van 4% = 1,2% belasting.

Wie zijn geld op een spaarrekening heeft staan haalt al jaren geen 4% rendement. Sterker nog, vaak wordt ook 1,2% rendement niet gehaald. Daardoor wordt zelfs ingeteerd op het vermogen.

Volgens advocaat-generaal Niessen (in zijn advies aan de Hoge Raad in het kader van een daar lopende procedure) is hiermee sprake van een “oneigenlijke ontneming” en dat is in strijd met de Rechten van de Mens!

Staatssecretaris van Financiën Wiebes is overigens al enige tijd bezig met een aanpassing van de wet, die ervoor moet zorgen dat de heffing meer aansluit bij het werkelijk behaalde rendement.

Tot het zover is, concludeert Niessen, ‘kan de rechter beslissen dat de regeling buiten toepassing moet blijven in gevallen waarin een belastingplichtige verlies lijdt op zijn vermogen’. Dat verlies is er volgens Niessen als iemand minder aan zijn vermogen verdient dan de 1,2 procent belasting die hij erover betaalt.

Bron: ECLI:NL:PHR:2016:41

Bel of mail ons:
tel. 053 – 484 83 82
e-mail: [email protected]
(Disclaimer)

Na 17 februari 2016 zijn er geen wijzigingen meer in dit artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.

© Notaris Wiechers | Enschede – dé notaris voor ondernemers