Wiechers

Inloggen Notariskluis
25 juli 2016

Heffing Box 3 toch NIET in strijd met rechten van de Mens

Op 17 februari 2016 informeerden wij u omtrent het standpunt van de Procureur Generaal dat de vermogensrendementsheffing van Box 3 volgens hem in strijd is met de Rechten van de Mens (artikel 1 EP), met […]
19 juli 2016

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden wordt ingevoerd

Een erfenis kunt u zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Zuiver aanvaarden wordt ook uit handelingen afgeleid. Denk bijvoorbeeld aan het leeghalen van de woning en het betalen (zelfs uit eigen middelen) van een rekening […]
16 maart 2016
Notaris Enschede

Wie runt uw bedrijf als u onder de sneeuw ligt?

Wintersport is leuk! Maar ook hier kan het maar zo gebeuren dat u een klein (of groot) ongelukje overkomt. Denk maar aan een bekend autocoureur en een prins. Stel u bent (tijdelijk) uit de roulatie. […]
16 maart 2016

Belastingheffing Box 3 in strijd met Rechten van de Mens

Sinds 2001 heft de fiscus 30% belasting over vermogen (in box 3). De fiscus gaat er hierbij vanuit dat het rendement op vermogen altijd 4% bedraagt. De belastingplichtige betaalt aldus 30% van 4% = 1,2% […]
16 maart 2016
Notaris Enschede

Eindejaarstips voor ondernemers: Tip 4

Tip 4: maak een ondernemersvolmacht (levenstestament) en bewaak daarmee de continuïteit van uw onderneming Wie is bevoegd beslissingen te nemen in uw bedrijf als u dat niet meer kunt? Stel u bent (tijdelijk) uit de […]
16 maart 2016
Notaris Enschede

Eindejaarstips voor ondernemers: Tip 3

Tip 3: los met overtollig geld in uw BV (een deel van) de hypotheek op uw woning af. Heeft u een eigen huis met hypotheek bij een bank, overweeg dan nog dit jaar een deel […]
24 februari 2016
Notaris Enschede

Dreigt uw huurder failliet te gaan? Koop iets van hem (maar betaal niet). Slim of niet?

Het economisch tij lijkt gekeerd. Het gaat beter, althans dat wordt gezegd. Toch is de regio Twente de afgelopen tijd geconfronteerd met een aantal spraakmakende faillissementen. Reden om eens te kijken naar uw positie als […]
16 maart 2013

De eigen bijdrage in de zorg | uw vermogen loopt gevaar!

De eigen bijdrage voor de zorg hangt mede af van uw vermogen Met ingang van 1-1-2013 heeft de Overheid (weer) een vermogenstoets ingevoerd voor de bepaling van de eigen bijdrage bij verblijf in een zorginstelling […]