Dreigt uw huurder failliet te gaan? Koop iets van hem (maar betaal niet). Slim of niet?

De eigen bijdrage in de zorg | uw vermogen loopt gevaar!
16 maart 2013
Notaris Enschede
Eindejaarstips voor ondernemers: Tip 3
16 maart 2016
De eigen bijdrage in de zorg | uw vermogen loopt gevaar!
16 maart 2013
Notaris Enschede
Eindejaarstips voor ondernemers: Tip 3
16 maart 2016

Het economisch tij lijkt gekeerd. Het gaat beter, althans dat wordt gezegd. Toch is de regio Twente de afgelopen tijd geconfronteerd met een aantal spraakmakende faillissementen. Reden om eens te kijken naar uw positie als schuldeiser van de failliet.

Vorderingen kunnen over en weer worden verrekend. In geval van faillissement is er zelfs meer ruimte voor verrekening. U kunt ongeacht welke schuld u heeft aan de failliet deze wegstrepen tegen vorderingen die u op de failliet heeft.

Kunt u uw vorderingen veilig te stellen door een schuld van de toekomstige failliet in het leven te roepen en daarmee vervolgens te gaan verrekenen?

U koopt voor faillissement goederen van de toekomstige failliet en u betaalt hem daarvoor niet. Mag u dan na faillissement deze schuld verrekenen met uw vordering?

In een recente zaak heeft de Hoge Raad dit toegestaan. Wel blijft het risico bestaan dat de koop of de verrekening met een beroep op de “Actio Pauliana” door de curator vernietigd wordt.

Indien de curator er in slaagt om de verrekening te vernietigen bent u nog verder van huis: u dient dan wel hetgeen u had gekocht alsnog te betalen aan de curator, maar uw eigen vordering blijft onbetaald. Koop daarom niet zomaar iets.

Neemt niet weg dat de bal alsdan bij de curator ligt, zodat wellicht geldt: niet geschoten altijd mis, wie niet waagt wie niet wint!

Bel of mail ons:
tel: 053 – 484 83 82
e-mail: [email protected]
(Disclaimer)

Na 23 oktober 2015 zijn er geen wijzigingen meer in dit artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.

© Notaris Wiechers | Enschede – dé notaris voor ondernemers