Inleiding: gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Zonder nadere voorzieningen huwt u automatisch in gemeenschap van goederen.

Redenen om niet in gemeenschap van goederen te trouwen, maar onder huwelijkse voorwaarden:

 • Bescherming privévermogen van de echtgenoot-niet-ondernemer
 • Continuïteit onderneming waarborgen in geval van echtscheiding
 • Uitkeringen uit levensverzekering buiten de heffing van erfbelasting houden
 • Familievermogen beschermen
 • Bestaand vermogen van de echtgenoten buiten de verdeling houden bij echtscheiding of overlijden

Positie ondernemer

Veel (aanstaande) ondernemers trouwen op huwelijkse voorwaarden.

Zij willen hiermee de waarde van hun onderneming buiten het huwelijk houden, het privévermogen van de ander beschermen of de continuïteit van de onderneming waarborgen.

Het is zaak ervoor te zorgen dat uw wensen goed op papier komen te staan.

Het niet naleven van gemaakte afspraken kan ongewenste gevolgen hebben. Denk hierbij met name aan het niet uitvoeren van jaarlijkse verrekenbedingen die vaak in oudere huwelijkse voorwaarden voorkomen. Op grond hiervan dient u jaarlijks hetgeen u samen heeft gespaard te delen. Uit rechtspraak en thans ook wetgeving volgt dat u alsnog bij echtscheiding alles dient te delen indien u deze verrekeningen in het verleden niet heeft uitgevoerd.

Uit rechtspraak blijkt voorts dat de letterlijke tekst van de huwelijkse voorwaarden niet altijd doorslaggevend is. Het komt aan op de bedoeling van de echtgenoten, waarbij voorts ook de eisen van redelijkheid en billijkheid een rol kunnen spelen.

Mogelijke valkuilen

 • In uw huwelijkse voorwaarden opgenomen periodieke verrekenbedingen zijn niet (juist) nageleefd, risico: in geval van echtscheiding heeft de ex-echtgenoot-niet-ondernemer alsnog recht op de helft van de waarde van uw onderneming (incl. eventuele stille reserves en goodwill)
 • De financiering van op naam van de niet-ondernemer staande (onroerende) goederen geschiedt niet uitsluitend met middelen van die echtgenoot-niet-ondernemer, risico: in geval van faillissement van de onderneming worden deze goederen alsnog in het faillissement getrokken
 • U bouwt als ondernemer pensioen in eigen beheer op mede ten behoeve van uw partner, risico: in geval van echtscheiding kan voor u de verplichting ontstaan deze aanspraken van uw ex-echtgenoot extern af te storten

Aandachtspunten

 • Bepaal voordat u trouwt of u gemeenschap van goederen wil of huwelijkse voorwaarden.
 • Geef in uw huwelijkse voorwaarden duidelijk aan wat u wilt dat in geval van echtscheiding of overlijden gebeurt met (de waarde van) uw onderneming
 • Houdt een administratie bij overeenkomstig hetgeen u bepaalt in uw huwelijkse voorwaarden
 • Check regelmatig of uw huwelijkse voorwaarden nog aansluiten bij uw (gewijzigde) omstandigheden en regelgeving
 • Repareer zaken die in het verleden niet overeenkomstig uw huwelijkse voorwaarden hebben plaatsgevonden en pas de voorwaarden aan.

Gerelateerde kennispagina's:

Opstellen van uw testament

Gerelateerde nieuwsberichten:

-

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers