Inleiding

De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn van de overledene. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen.

Testamentvormen

Er zijn verschillende soorten testamenten mogelijk, bijvoorbeeld:

Wettelijke verdeling
Bij deze testamentvorm wordt ervoor gezorgd dat de langstlevende eigenaar wordt van alle spullen. Het erfdeel van de kinderen bestaat uit een vordering in geld. Die vordering van de kinderen is o.a. opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. Hoewel de kinderen feitelijk niets in handen krijgen, hebben ze wel een erfdeel, waarover wellicht erfbelasting betaald moet worden. Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap (en het pensioen van de langstlevende) is door langstlevende en/of de kinderen erfbelasting verschuldigd. De langstlevende betaalt de door de kinderen verschuldigde (erf)belasting omdat hij/zij de beschikking heeft over het hele vermogen; door het opnemen van een renteclausule kan met name bij het overlijden van de langstlevende een besparing van belasting worden bereikt, zodat de kinderen minder erfbelasting verschuldigd zijn.

Vruchtgebruik
Bij deze testamentvorm wordt ervoor gezorgd dat de langstlevende de beschikking houdt over alle spullen. De kinderen zijn meestal de erfgenamen. Het erfdeel van de kinderen hoeft de langstlevende niet uit te keren want hij/zij heeft daarvan het vruchtgebruik. Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap (en het pensioen van de langstlevende) is door de langstlevende en/of de kinderen erfbelasting verschuldigd. De langstlevende betaalt de door de kinderen verschuldigde (erf)belasting omdat hij/zij de beschikking heeft over het hele vermogen. Deze vorm kan fiscaal voordelig zijn als er in de bezittingen zaken zijn waar gedurende het leven van de langstlevende nog een grote waardestijging te verwachten is. Op het moment dat de langstlevende overlijdt, vervalt het vruchtgebruik en zijn de kinderen volledig eigenaar zonder dat over de waardestijging erfbelasting betaald hoeft te worden.

Tweetrapsmaking
Bij deze testamentvorm wordt de langstlevende enig erfgenaam (de kinderen worden dus onterfd). Verder wordt bepaald dat alles wat de langstlevende “over” heeft van dat erfdeel na diens overlijden toekomt aan de kinderen. Door deze testamentvorm hoeft de langstlevende geen erfbelasting te betalen voor de kinderen, want die zijn immers geen erfgenaam. De kinderen moeten na het overlijden van hun ouders erfbelasting betalen over beide nalatenschappen. Nadeel van deze regeling is dat er een goede administratie moet worden bijgehouden van hetgeen de langstlevende heeft geërfd en dat het zeer waarschijnlijk is dat er in totaal meer erfbelasting verschuldigd is dan bij een wettelijke verdeling of vruchtgebruik omdat de fiscale voordelen die in die testamenten verwerkt worden niet bij een tweetrapsmaking gelden. Voordeel is dat als de verkrijging van de langstlevende binnen de vrijstelling voor de erfbelasting blijft, er bij het eerste overlijden geen erfbelasting verschuldigd is. Deze variant kan uitkomst bieden voor mensen met een eigen woning waarop weinig of geen hypotheek rust en die weinig spaargeld hebben.

Combinatietestament

Estate-plannings-testament

Ondernemerstestament

Advies

Een goed testament houdt rekening met uw situatie. Notaris Wiechers kan u adviseren omtrent en behulpzaam zijn bij het opmaken van uw testament.

Gerelateerde kennispagina's:

Ondernemerstestament opstellen

Gerelateerde nieuwsberichten:

=

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers