Een joint venture is een samenwerkingsverband, waarbij twee of meerdere organisaties besluiten bepaalde activiteiten gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Deze vorm van samenwerking vindt meestal plaats in een gezamenlijk op te richten nieuwe besloten vennootschap (Bv). Het gaat om een beperkt samenwerkingsverband, gericht op een of enkele taken of activiteiten. De samenwerking wordt aangegaan om deskundigheid, kapitaal of netwerken te bundelen of financiële risico’s te spreiden.

Beleidsbepaling bij een joint venture

Doordat een joint venture zich richt op samenwerking met betrekking tot een concrete activiteit beperkt de beleidsbepaling zich tot het nemen van besluiten aangaande die activiteit. Voor het overige behouden de deelnemers volledig hun autonomie.

Uitstapmogelijkheden bij een joint venture

De uitstapmogelijkheden van de deelnemers hebben zij zelf geregeld. In de regel is uitstappen slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn, zodat het samenwerkingsverband, verplichtingen jegens derden (zoals afnemers, werknemers of verhuurders) met inachtneming van relevante wet- en regelgeving of gemaakte afspraken kunnen worden afgebouwd of beëindigd. In geval van een joint venture in de vorm van een rechtspersoon gaat uitstappen gepaard met het opzeggen van het lidmaatschap (in geval van een vereniging) of het verkopen van aandelen (bij een besloten vennootschap). Exitscenario's kunnen worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.

Voor- en nadelen van een joint venture

Voor- en nadelen van een joint venture zijn met name besloten in de omvang van de samenwerking. Als organisaties op een beperkt aantal taken of activiteiten willen samenwerken is de joint venture heel geschikt. De samenwerking kan praktisch, flexibel en licht georganiseerd worden. Naarmate echter er op meerdere terreinen wordt samengewerkt en deze samenwerking meer raakt aan de strategie van de deelnemende organisaties is de joint venture minder geschikt. In geval van onderlinge dienstverlening is een nadeel dat er veelal sprake is van omzetbelastingplichtigheid.