Aandelen in een besloten vennootschap (Bv) geven recht op de winst van de Bv en stemrecht in de algemene vergadering van de Bv. Sinds de invoering van de Flexbv-wetgeving (1-10-2012) is het mogelijk aandelen in het leven te roepen die alleen stemrecht hebben en geen winstrecht (winstrechtloze aandelen) of aandelen die alleen winstrecht hebben en geen stemrecht (stemrechtloze aandelen).

Op deze pagina meer informatie over onderwerpen met betrekking tot aandelen.

Aandelen certificeren

Aandelen in een besloten vennootschap (Bv) geven recht op de winst van de Bv en stemrecht in de algemene vergadering van de Bv.

Soms is het gewenst de zeggenschap te scheiden van het economisch belang in een Bv. Dit kan door het certificeren van aandelen. Hierbij worden de aandelen ondergebracht in een aparte Stichting (Administratiekantoor), bestuurd door diegenen die de zeggenschap over de Bv moeten hebben. Het Administratiekantoor geeft in retour certificaten uit aan de diegenen die wel moeten meedelen in de winst, maar die geen zeggenschap moeten hebben. Aan de certificaten kunnen al naar gelang de behoefte wel of geen vergaderrechten worden verbonden.

Leer meer…

Aandeelhoudersovereenkomst

In de aandeelhoudersovereenkomst regelen de gezamenlijke aandeelhouders van een besloten vennootschap (Bv) hun onderlinge rechten en plichten, zowel tijdens het bestaan van het gezamenlijke aandeelhouderschap als daarna. De aandeelhoudersovereenkomst is voor zakenpartners te vergelijken met de huwelijkse voorwaarden voor levenspartners.

Leer meer…

Aandelen overnemen

Bij het overnemen van aandelen kan Notariskantoor Wiechers onderstaande werkzaamheden voor u als ondernemer uit handen nemen.

  • Opstellen en/of beoordelen van een geheimhoudingsovereenkomst, voorafgaand aan de eerste informatie-uitwisseling tussen partijen;
  • Opstellen en/of beoordelen van een intentieovereenkomst, waarin uitgangspunten voor de verdere onderhandelingen worden vastgelegd;
  • Verrichten van een due diligence onderzoek op juridisch gebied;
  • Opstellen en/of beoordelen van de koopovereenkomst (inclusief garanties) van de aandelen;
  • Het opstellen en passeren van de notariële akte van levering van aandelen.
Aandelen overdragen

Het kapitaal van een besloten vennootschap (Bv) bestaat uit 1 of meer aandelen. Van deze aandelen bestaan geen waardepapieren, er is geen sprake van aandelen aan toonder. De aandelen zijn op naam gesteld en staan geregistreerd in het aandeelhoudersregister.

Leer meer…

Aandelen uitgeven

Het kapitaal van een besloten vennootschap (Bv) bestaat uit 1 of meer aandelen. Van deze aandelen bestaan geen waardepapieren, er is geen sprake van aandelen aan toonder. De aandelen zijn op naam gesteld en staan geregistreerd in het aandeelhoudersregister.

Leer meer…

Aandelen inkopen en intrekken

Het kapitaal van een besloten vennootschap (Bv) bestaat uit 1 of meer aandelen. Van deze aandelen bestaan geen waardepapieren, er is geen sprake van aandelen aan toonder. De aandelen zijn op naam gesteld en staan geregistreerd in het aandeelhoudersregister.

Leer meer…

Kapitaal verminderen

Het kapitaal van uw BV wordt verminderd bij akte(n) van statutenwijziging.

Leer meer…

Kapitaal uitbreiden

Het kapitaal van uw BV wordt vergroot door aandelen uit te geven of agio te storten. Uitgeven van aandelen kan alleen bij notariële akte.

Leer meer…