Een scala aan ontwikkelingen kan leiden tot de wens om uw onderneming te fuseren of te splitsen. Denk hierbij aan de wens tot het aangaan of juist verbreken van een samenwerking, aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Fusie

Een fusie is de samenvoeging van twee of meer ondernemingen en/of rechtspersonen. Naast bovengenoemde aanleidingen kan ook kostenbesparing vaak een legitieme reden zijn om uw niet meer in gebruik zijde, overbodige Bv te laten fuseren met één van uw andere Bv’s.

Leer meer…

Splitsing

Splitsing is het omgekeerde van fusie. Door te splitsen kunt u uw bedrijfsvermogen geheel of gedeeltelijk overhevelen naar één of meer nieuw op te richten rechtspersonen.

Leer meer…