De overgang van uw vermogen naar de erfgenamen moet nauwkeurig gebeuren. Uw testament is het document waarin u deze zaken vastlegt. Met een testament kunt u uw nalatenschap regelen zoals u dat wilt. Bovendien kan met een goed opgemaakt testament een behoorlijke besparing van erfbelasting worden bereikt.

Testament

De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn van de overledene. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen.

Leer meer…

Schenking

Veel ouders vinden het jammer dat hun kinderen over de erfenis van de ouders (veel) erfbelasting moeten betalen. Door vermogen aan de kinderen te schenken kunnen deze ouders hun erfenissen verkleinen en daardoor belasting besparen.

Leer meer…