Het faillissement is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen ('insolvent' is), kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator aangesteld. De taak van de curator is het te gelde maken van het vermogen van de schuldenaar, om de opbrengst daarna te verdelen onder de schuldeisers.

Gevolgen voor schuldeiser, leverancier, verhuurder

Uw klant is failliet. Wat nu? Welke gevolgen heeft het faillissement voor u als schuldeiser, leverancier en verhuurder? De curator is aan zet. Hij maakt de bezittingen van de failliet te gelde ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Boedelschuldeisers (waaronder de curator zelf) en preferente schuldeisers gaan voor. U zult moeten afwachten of u, na afwikkeling van het faillissement, geld ontvangt. De kans hierop is klein.

Toch heeft u een aantal mogelijkheden. Denk hierbij aan het uitoefenen van een door u gemaakt eigendomsvoorbehoud, een beroep op het recht van reclame of een retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud

Goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud? Tijdens de afkoelingsperiode kunt u niets doen ....

Heeft u goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan uw klant? Heeft deze klant niet betaald maar gaat hij wel failliet? Denk dan niet dat u goed zit met uw eigendomsvoorbehoud. De rechter-commissaris kan namelijk een afkoelingsperiode afkondigen. Tijdens deze periode heeft de curator de tijd uit te zoeken welke goederen wel eigendom zijn van de failliet en welke niet. Gedurende deze afkoelingsperiode kunt u uw goederen niet ophalen. Maar de belastingdienst kan wel bodembeslag leggen!

Leer meer…

Recht van retentie

Het retentierecht is de bevoegdheid van u om een zaak van uw klant onder u te houden totdat uw vordering op deze klant is voldaan. Denk aan de autogarage die een auto weigert terug te geven zolang de factuur van de reparatie niet is voldaan. Uit dit voorbeeld blijkt al dat het uitoefenen van een retentierecht aan regels is gebonden.

Leer meer…

Recht van reclame

Het recht van reclame is een terugvorderingsrecht van geleverde en niet betaalde roerende zaken. In tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud is het recht van reclame een wettelijk recht; het behoeft dus niet contractueel te worden overeengekomen, u hoeft er niets voor te doen.

Leer meer…

Gerelateerde nieuwspagina:

Uw klant failliet? Pas op voor de bank!

Klik hier voor een overzicht van faillissementen in Enschede.