Bij de start van uw bedrijf is het van belang de bij uw bedrijf en uw situatie passende vorm te kiezen. Welke ondernemingsvorm bij u past, hangt af van het soort onderneming dat u wil beginnen en van uw persoonlijke situatie. De keuze hangt af van een aantal factoren die van juridische of fiscale aard zijn.

Op deze pagina meer informatie over de verschillende ondernemingsvormen.

Eenmanszaak

Indien u start als eenmanszaak lopen uw privévermogen en uw ondernemingsvermogen juridisch door elkaar. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan raakt dat dus ook uw privévermogen. Toch is de keuze om als eenmanszaak te beginnen niet altijd een slechte: als u weinig tot geen risico loopt valt het beginnen als eenmanszaak te overwegen, zeker als dit fiscaal voordelen met zich meebrengt. U kunt dan later altijd nog de eenmanszaak omzetten in een andere vorm, bijvoorbeeld een Bv.

Besloten Vennootschap

Eén van de juridische voordelen van een Bv is dat de aandeelhouder/bestuurder in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de Bv boven het bedrag van zijn aandelenkapitaal. Of het fiscaal gunstig is om een bv op te richten, hangt onder meer af van de omvang van de verwachte omzet van uw bedrijf en de fiscale regelingen.

Leer meer…

Coöperatie

De coöperatie als ondernemingsvorm is trendy. Deze rechtsvorm is zeer flexibel, leden kunnen makkelijk toe en uittreden. Fiscaal zijn er weinig tot geen belemmeringen. (Juist) ook kleinere bedrijven en dienstverleners kunnen de krachten bundelen, zonder de zelfstandigheid te verliezen, en daardoor nieuwe markten aanboren.

Leer meer…

Joint Venture

Het samen, ieder vanuit zijn bestaande bedrijf, op de markt brengen van een product of dienst vindt vaak plaats via een samen op te zetten aparte bedrijf: een joint venture.

Leer meer…

Stichting

De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. De stichting heeft vaak een ideëel (goed) doel, maar dat hoeft niet.

Leer meer…

Vereniging

De vereniging is een rechtspersoon. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Leer meer…

Partner beschermen tegen ondernemersrisico’s

Bent u getrouwd of woont u samen? Laat u dan informeren hoe uw partner te beschermen tegen de risico’s die u als ondernemer loopt.

Leer meer…