Stichting & Vereniging

Bij de start van uw bedrijf is het van belang de bij uw bedrijf en uw situatie passende vorm te kiezen. Op deze pagina meer informatie over het oprichten van een stichting en vereniging.

Stichting

De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. De stichting heeft vaak een ideëel (goed) doel, maar dat hoeft niet.

Leer meer…

Vereniging

De vereniging is een rechtspersoon. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Leer meer…

Gerelateerde kennispagina's

Onderneming
Stichting Administratiekantoor