Inleiding

De besloten vennootschap (Bv) is een rechtspersoon en als zodanig zelfstandig drager van rechten en plichten. Een onderneming wordt vaak in de vorm van een Bv gevoerd om persoonlijke aansprakelijkheid in geval van faillissement te beperken. In beginsel is de oprichter alleen verantwoordelijk voor het bedrag van zijn inleg. Nu met de invoering van de flex Bv het minimumkapitaal is beperkt tot 1 eurocent is daarmee sprake van een in beginsel zeer beperkt risico.

Besloten Vennootschap (BV) oprichten

Iedere besloten vennootschap moet verplicht worden opgericht bij notariële akte. De notaris stelt hierbij de statuten, de spelregels, van uw Bv op. Sinds de invoering van de flex-Bv wetgeving bestaat er een grote mate van vrijheid bij het opstellen van deze statuten. Zo kunt u ervoor kiezen wel of geen blokkeringsregeling op te nemen. Ook de termijn waarbinnen moet worden gedeponeerd is aanpasbaar binnen bepaalde grenzen.

Een goed notaris volstaat niet met het oprichten van uw Bv, maar wijst u op de mogelijke aansprakelijkheden en begeleidt u zodanig dat risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten.

Leer meer…

Ontbinding van een Besloten Venootschap
Om een Besloten Vennootschap (BV) te ontbinden dienen een of meerdere van stappen te worden genomen.

Leer meer…

Statuten van BV wijzigen

Wijzigingen in uw bedrijfsvoering of wijziging in wetgeving kunnen aanleiding geven om de statuten van uw Bv te wijzigen. Wellicht wilt u gaan werken met letteraandelen of aandelen zonder stemrecht. Mogelijk dient een Raad van Commissarissen te worden toegevoegd. Ook kleinere wijzigingen als wijziging van naam of plaats van vestiging zijn mogelijk.

Leer meer…