In een testament regelt u van alles voor als u er niet meer bent. Maar wat gebeurt er als er een situatie ontstaat waarin u zelf korte of langere tijd geen beslissingen meer kunt nemen? Is er dan iemand die dat dan voor u kan en mag doen? Heeft u daarvoor iemand schriftelijk aangewezen? Zijn uw wensen voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij degenen die u heeft aangewezen? En zijn uw naasten hiervan op de hoogte? Dit soort zaken kunt u regelen in een Levenstestament.

Met een Levenstestament:

  • regelt u de zaken aangaande uw privévermogen
  • zorgt u voor continuïteit binnen uw onderneming door iemand aan te wijzen die u waarneemt tijdens uw afwezigheid
  • maakt u uw wensen kenbaar op medisch gebied en wijst u iemand aan om uw wensen onder de aandacht te brengen
Volmacht

De volmacht is de basis van ieder levenstestament. Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u bepaalde (rechts)handelingen te verrichten.

Leer meer…

Medische behandelingsvolmacht

In een medische behandelingsvolmacht in uw levenstestament legt u vast wat uw wensen zijn voor in het geval dat u lichamelijk of geestelijk niet meer voor u zelf kunt zorgen en wie dan namens u kan en mag handelen.

Leer meer…

Registratie

Ieder Levenstestament wordt geregistreerd in het landelijk Levenstestamentenregister.

Leer meer…

Notariskluis & Draaidoorboek

In uw Levenstestament kunt u bepalen dat uw gevolmachtigde de beschikking krijgt over de "reservesleutel" van uw Notariskluis (C). In uw Notariskluis heeft u de mogelijkheid om het door Notaris Wiechers ontwikkelde Draaidoorboek (C) op te slaan. In dit Draaidoorboek vindt uw gevolmachtigde alle praktische aanwijzingen die hij nodig heeft om zijn taak uit te kunnen voeren.

Leer meer…

Het Levenstestament is vanaf 2009 ontwikkeld. Notaris Roel Wiechers heeft hieraan meegewerkt als lid van de Commissie Levenstestament van de EPN (Estate Planners in het Notariaat). Een door hem opgemaakt Levenstestament is als eerste geregistreerd in het in het leven geroepen Centraal Levens Testamenten Register (CLTR).